top of page

Våre tilbud

Tilbudene våre er for personer med demens og deres pårørende og drives med stor grad av brukermedvirkning. Alle aktiviteter drives hovedsakelig av frivillige. Alle våre frivillige har kurs i ulike demenssykdommer, kommunikasjon med personer med demens og etikk. Alle frivillige har signert et taushetsløfte.

De frivillige som leder samtalegruppene våre er likepersoner, har erfaring som pårørende eller som veiledere. 

Erfaringsgruppe for personer med demens

Lykkelig Senior Couple
bottom of page