top of page

Erfaringsgruppe for mennesker med demens

En demensdiagnose er en tøff beskjed å få, men mange opplever det som en lettelse å endelig få en forklaring på endringene man kan ha bekymret seg for i lengre tid.

Erfaringsgruppen består av 10 person med demens som møtes til faste tider i Oscars gate 36 b. Gruppen ledes av Kristin Borg som har lang erfaring med samtalegrupper, som likeperson og som demensaktivist. Gruppen snakker om det som opptar medlemmene og avsluttes med sang og musikk.

Gruppen er lukker for faste medlemmer, men du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for å stå på venteliste. Send en mail til Oslo@nasjonalforeningen.no dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker å stå på venteliste til gruppen. 

bottom of page