top of page

Om oss

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Organisasjonen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Oslo demensforening er Nasjonalforeningen for folkehelsens lokallag innen demens i Oslo. Våre medlemmer består av pårørende, demenssyke, helsepersonell og andre interesserte.

Styret i Nasjonalforeningen Oslo demensforening velges for inntil to år av gangen. Styret skal bestå av både helsepersonell og pårørende. Driften av flere av aktivitetene våre er satt til Nasjonalforeningen Oslo fylkeskontor. 

Les mer om Nasjonalforeningen for folkehelsen her!

bottom of page