top of page

Samtalegrupper

Å snakke med andre pårørende kan være godt når noen du står nær har fått en demensdiagnose. Vi tilbyr ulike samtale grupper på ulike steder i byen. I noen av samtalegruppene bruker vi et digitalt verktøy, blant annet for å kunne anonymisere ulike utfordringer.

Få råd fra fagfolk om demens

På Demenslinjen treffer du spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 09-15. Behov for videosamtale? Ta kontakt på mail.

Ring 23 12 00 40
Eller send oss epost: demenslinjen@nasjonalforeningen.no

Alle våre samtalegrupper er drevet av frivillige fra Nasjonalforeningen Oslo demensforening. Våre frivillige har fått kurs og opplæring og at skrevet under et tausehetsløfte. Noen av samtalegruppene går hver uke og er lukket, slik at det bestandig er de samme menneskene med. Andre grupper går hver uke, men er åpne for alle. Vi har også samtalegrupper for yngre pårørende (der den med demens har fått diagnosen før fylte 65 år) og en digital samtalegruppe for ungdom og unge voksne.

Våre samtalegrupper:

Onsdag, 17.00-18.00, partallsuker (Oscars gate 36b) Krever påmelding

Onsdag, 17.00-18.00, oddetallsuker (Oscars gate 36b) Krever påmelding

Første onsdag i måneden, 12.00-14.00, Ullern. Åpen for alle

Første mandag i måneden, 19.00-21.00, St Hanshaugen. Åpen for alle

Ønsker du bli med?

Ta kontakt på oslo@nasjonalforeningen.no 

bottom of page