top of page

Vi mener

Nasjonalforeningen Oslo demensforening jobber for en bedre demensomsorg i Oslo. I tillegg til en rekke aktiviteter og tilbud for personer med demens jobber vi med politisk påvirkning. Det betyr at vi har møter med politikere, leverer høringsinnspill, arrangerer debatter og foredrag. 

Vi sitter i følgende råd- og brukerutvalg:

- Brukerutvalget for nybygg i sykehjemsetaten

- Observatør i nettverket for demenskoordinatorer i Oslo

- Sentralt kvalitetsråd, SYE

Som interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende, arbeider vi for økt livskvalitet for den enkelte og for å skape et mer demensvennlig samfunn. Vi arbeider for bedre kunnskap, forståelse og mer åpenhet rundt demens. Vi ønsker at samfunnet skal være best mulig forberedt til å møte et økende antall personer med demens i årene som kommer. 

Våre viktigste interessepolitiske mål: 

  • det skal bli lettere å leve med demens

  • det skal bli lettere å være pårørende til noen med demens

  • menneskerettighetene til personer med demens skal oppfylles

  • det skal bli mulig å redusere forekomsten av demens

Vi ønsker å tilby ulike aktiviteter for personer med demens og deres pårørende i Oslo. Vi etablerer tilbyr derfor et variert aktivitetstilbud. Tilbudene skal være brukerstyrt, baseres på våre medlemmers ønsker og behov og være drevet av frivillige.

bottom of page