top of page

Vi mener

Nasjonalforeningen Oslo demensforening jobber for en bedre demensomsorg i Oslo. I tillegg til en rekke aktiviteter og tilbud for personer med demens jobber vi med politisk påvirkning. Det betyr at vi har møter med politikere, leverer høringsinnspill, arrangerer debatter og foredrag. 

Vi sitter i følgende råd- og brukerutvalg:

Brukerutvalget for nybygg i sykehjemsetaten

Observatør i nettverket for demenskoordinatorer i Oslo

bottom of page