top of page

Pårørendeskole

Vi vet at det kan være fint å få velge. Det du har behov for i dag kan være noe annet enn hva du har behov for i fremtiden. Derfor mener vi at du skal få velge hvilke temaer du interesserer deg for og melde deg opp i den modulen som passer deg best, akkurat nå. 

Pårørenderollen er ulik for oss alle og alle pårørende er ulike. Hvilken relasjon du har til den som har demens er ofte avgjørende for hvilken informasjon du søker. Derfor er våre moduler tilpasset deg. Vi har tilbud for barn og unge, voksne, ektefeller og innen ulike tema som demens, kommunikasjon og samliv. Vi inviterer jevnlig også til webinarer om ulike temaer for at du skal få informasjonen du har behov for.

Vi tror at mennesker lærer best av å delta, bli engasjert og av å danne relasjoner. Derfor har vi ikke lagt opp til lange foredrag og enveiskommunikasjon, men til en deltakende metodikk. Vi tar i bruk digitale verktøy i våre pårørendeskoler. Noen ganger kan det være enklere å drøfte en problemstilling om du får være anonym. Det sørger vi for. Du kan bruke din egen mobiltelefon, men vi har også nettbrett til utlån.

Telefon:

23 12 00 00

E-post:

Oslo@nasjonalforeningen.no

Postadresse:

Postboks 7139 Majorstuen
0307 Oslo

Besøksadresse:

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Oscars gate 36B
0258 Oslo

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page